fbpx

Privacy Policy

 

Yourmemoryroute.com zal te allen tijde de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen. Jouw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld – volgens de Wet Persoonsregistratie – en worden gebruikt voor het op een juiste en correcte manier verzenden van de bestelde goederen. Onder geen beding zullen jouw gegevens dan ook worden doorgegeven aan derden.

Specifieke privacy verklaring
1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Yourmemoryroute.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Yourmemoryroute.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Yourmemoryroute.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter één uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Yourmemoryroute.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Yourmemoryroute.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Yourmemoryroute.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Veilig betalen

Yourmemoryroute.com heeft een SSL certificaat. Betalingen lopen via een beveiligde SSL verbinding zodat je er zeker van bent dat alle betalingen veilig verlopen.